Bronstoel

Zowel de BRONCODE als de URIMCODE zijn energetische stoelen uit de zogenaamde 7e DIMENSIE.  Het zijn instrumenten om ons te helpen versneld te transformeren.

De BRONCODE oftewel BRONSTOEL wist bepaalde programma’s, herinneringen en conditioneringen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, wat in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn.

 

Broncode en Urimcode

Staat voor een verzameling van ‘geheime’ formules in de vorm van getalsymbolieken en kristallen, bestemd om negatieve krachten/frequenties te neutraliseren en transformeren naar nieuwe hogere frequenties. Deze getalsymbolieken en kristallen vormen de Lichtmatrix van de Bronstoel. De BRONCODE gebruikt in feite de natuurlijke kosmische energie, opgewekt door de combinatie van de kristallen en de getalsymbolieken.

Daar waar de URIMCODE  werkt binnen de astrologische blauwdruk en beperkingen, gaat de BRONCODE nog verder en werkt op het totale energieveld;  de universele blauwdruk;  aangestuurd door mij als therapeut. De BRONCODE haalt oude herinneringen uit je systeem, waardoor je DNA weer overeenkomstig de Goddelijke blauwdruk kan gaan werken. Fysieke en psychische belasting wordt tot op cel- en zielsniveau aangepakt. Er is een specifiek Lichtwezen werkzaam terwijl je op de BRONSTOEL zit.

Er zijn 5 programma’s mogelijk. Soms doe je er meerdere in een zitting.

Programma 1

Zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen ; je kunt dit vorige levens noemen, of ervaringen die in de parallelle werelden plaatsvinden. (ook wel het vorig-leven-programma genoemd)

 

Programma 2

Zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

 

Programma 3

Zorgt ervoor dat belastende ervaringen worden gewist, die komen uit beladen situaties uit dít leven.

 

Programma 4

Zorgt ervoor dat jouw zielsfrequentie weer in evenwicht komt en harmonieert met je ‘aardse’ frequenties (zie verdere toelichting hieronder); Ook wel het Aarde-Zielestraalprogramma genoemd.

 

Programma 5

Zorgt ervoor dat de hartfrequentie sterk geactiveerd wordt. Je hart wordt in de juiste frequentie gebracht; een noodzaak om te leven vanuit je hart. Ook wordt het kunnen geven én ontvangen in balans gebracht. Dit is bij veel mensen sterk uit balans. Dit programma wordt het Hart-programma genoemd.

 

Toelichting programma 4

De Zielestraal en Aardse Straal worden samengebracht. Ieder mens heeft een Zielestraal en Aardse straal in zijn bewustzijn. Bij beide aspecten/stralen horen kwaliteiten maar ook valkuilen. Deze stralen dienen weer met elkaar in evenwicht gebracht te worden.
Zijn er problemen met híer zijn, voel je soms dat je in twee werelden staat (verdeeld) en dat je hier in feite niet helemaal gelukkig bent; Wil je je terugtrekken in jezelf; Werken je linker- en rechterhersenhelft niet helemaal goed samen; Voel je je gelukkig als je spiritueel bezig bent en minder gelukkig in je aardse zijn en bij conflicten; Heb je problemen met aarden; Voel je je fysiek niet sterk ; Zit je vaak met je gedachten in de wolken ; Zijn er nog teveel angsten of onzekerheden ; Ben je te gevoelig (hooggevoelig) ;  Allemaal klachten die hieruit voortkomen als deze stralen niet met elkaar in balans zijn.

Zowel de URIM- als de BRONCODE resoneren op het groeiend bewustzijn en zullen ook steeds sterker gaan werken.

Ervaringen lezen van mijn cliënten en cursisten?

Klik hier!

Copyright – niets uit deze website mag gekopieërd of gebruikt worden zonder toestemming van Elle van Rooij