Dans Inschrijving

OPGAVE / BETALING / ANNULERING Cursus, Dansdag of Individueel Consult:

  • Opgave d.m.v. onderstaand inschrijfformulier. Dit graag ingevuld en ondertekend retourneren. De gegevens die je mij verstrekt zijn uitsluitend bedoeld voor mijn eigen administratie en worden nooit aan derden doorgegeven. Ik gebruik je emailadres en telefoonnummer enkel en alleen om informatie te verstrekken aangaande de danscursus en/of kennismakingsles waarvoor je je opgeeft en voor nieuwsberichten aangaande de praktijk. 
  • Betaling dient te geschieden twee weken vóór aanvang van de cursus en vier weken voor aanvang van de dansdag, door overmaking op nr NL83 INGB 0004361877  t.n.v. PCLM van Rooij te Middelburg. Je bent verzekerd van deelname indien het inschrijfstrookje én de betaling tijdig zijn ontvangen.
  • Indien je eerst een kennismakingsles wil volgen, dit graag vermelden op het inschrijfformulier. De kosten voor de kennismakingsles gelijktijdig  bij aanmelding overmaken.
  • Annuleringsvoorwaarden: bij annulering 4 weken voor aanvang cursus of workshop, is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering 2 weken voor aanvang is het hele bedrag verschuldigd. 
  • Elle van Rooij draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van letsel of blessures.
  • Deze inschrijving houdt een betalingsverplichting in.

 

Inschrijfformulier Dancing Path of Healing

 

Ja
hCaptcha

Copyright – niets uit deze website mag gekopieërd of gebruikt worden zonder toestemming van Elle van Rooij